RUS   Водка «Арсеничъ»

Водка «Арсеничъ». ХХI век. Увидела свет спустя 180 лет после рождения человека, чьим именем названа. Произведена по лицензии московского праправнука Арсенича Бориса Алексеевича Смирнова в небольшом городке Талси в 100 километрах от Риги, столицы Латвийской Республики на заводе «Яуналко».
Одна из лучших и качественных водок Европы. Имеет множество наград высшего достоинства. Ее удивительный вкус знают во всех уголках мира. Но историю самого Арсенича, чей портрет украшает этикетку этой водки, знают не все. Мы постараемся рассказать ее во всех подробностях.
    Главная страница     Исторические факты     Производитель водки «Арсеничъ»

LAT   Degvīns «Arseņič»

ХХI gadsimts. Degvīns Arseņič. Dzēriens tapis 180 gadus pēc tā radītāja dzimšanas. Šo degvīnu ražo pēc Arseņiča mazmazdēla Borisa Aleksejeviča Smirnova licences Talsos — nelielā pilsētiņā, kas atrodas 100 kilometru attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, rūpnīcā Jaunalko.
Tas ir viens no labākajiem un kvalitatīvākajiem Eiropas degvīniem, kas ieguvis daudzas augstākās godalgas. Tā apbrīnojamo garšu pazīst visā pasaulē. Bet stāstu par pašu Arseņiču, kura portrets grezno šā degvīna etiķeti, zina vien retais. Mēs pastāstīsim jums to.
    Galvenā lapa     Vēsturiskie fakti     Degvīna «Arsenič» ražotājs

ENG   Vodka «Arsenitch»

So, vodka «Arsenitch», XXI century. This famous vodka came out into the world 180 years later than date of birth of the man, in the name of whose it was called. Vodka is produced in small town Talsi, at a distance of 100 kilometres from Riga- the capital of Latvian Republic — at factory «Jaunalko», under licence obtained by Boris Aleksejevich Smirnoff — who is great-great-grandson of Arsenitch from Moscow.
It is one of the best and high-quality Vodka in Europe. It has a great number of rewards of the highest denomination. Marvellous taste of this Vodka is well-known in every place of the world. However, not all know just story about Arsenitch, whose portrait embellishes the label of this vodka. We would try to narrate it in every detail.
    Main page     Historical facts     Producer of vodka «Arsenitch»